EkoBent 2 projekts

[:LV]ekobent_recumbent07

Pēc veiksmīgās nelielā pilsētas ligerada EkoBent konstrukcijas, kurš galu galā tika pārdots, radās vēlme izveidot līdzīgu konstrukciju. pirmais ligerads šajā sērijā bija bez piekares, kas radīja neērtības braukšanai pa pilsētu. Pilsētas infrastruktūras dēļ nav iespējams pārvietoties ar velosipēdu kur vien vēlamies. Arī trotuāru apmales ir diezgan augstas, lai no tām ērti nobrauktu uz ceļa braucamās daļas, kas ļoti ietekmē ligerada izmantošanu braukšanai pa pilsētu. Tieši tādēļ ligeradu sērijai EkoBent jaunajai konstrukcijai ir paredzēts izveidot piekari. Ar jaunā modeļa rasējumiem un pirmo izgatavoto modeli var iepazīties izvietotajās bildēs.

[:Ru]ekobent_recumbent07
После удачной конструкции небольшого городского лигерада EkoBent, который в конечном итоге был продан, появилось желание создать похожую конструкцию. Первый лигерад этой серии был без подвески. Инфраструктура в городе не позволяет везде передвигаться на велосипеде, а бордюры при съезде с тротуара на проезжую часть достаточно высокие, что сильно сказывается на удобстве использования лигерада в городе. Поэтому в новой конструкции серии EkoBent подразумевается полная подвеска.
Более подробно модель и первый экземпляр можно осмотреть на фото ниже.

[:]