Rekambents «Modelis T»

[:LV]1 maijā velosezonas atklāšanā Rīga, ieraudzījām cilvēku ar zaļo rekambentu, kuru ražoja firma Optima. Bija negaidīti satikt līdzīgi domājošu cilvēku Rīgā ar sērijveidā ražotu rekambentu. Mums šķita, ka esam vienīgie, kuri mēģina attīstīt rekambentus Latvijā.

Parādes laikā izrunājāmies ar tik neparastas tehnikas īpašnieku. Vinš pastāstīja, ka Padomju laikā Latvijā bija guļošās velotehnikas klubs. Tajā laikā vini esot uztaisījuši traikus nelielā skaitā. Mēs bijām pārsteigti par tādu informāciju. Varbut kādreiz musu blogā paradīsies arī bildēs no tiem laikiem.

Tad Normuds pastāstīja, ka, pirms iegādājies sērijveidā ražoto ligeradu Optima, bija mēģinājis izgatavot ligeradu paša spēkiem.
Tālajā 2006.gadā tika veidota rekambenta pirmā versija. Autors vinu nosauca par modeli-T. Rāmis tika izgatavots no alumīnija, par šo modeli man, diemžēl, nav vairāk informācijas.


[:Ru]1 мая на октрытие вело сезона в Риге, приметили человека на зеленом лигераде производства фирмы Оптима. Было неожидано встретить единомышлиника на лигераде не собственного производства. Казалось, что мы еднственные, которые занимаются тем, что популязируют такой вид транспорта.

Во время парада разговорились, с обладателем столь непонятной для многих техники. Рассказал, откуда такая страсть к лигерадам и не много о себе. Как оказалось в советское время в Латвии был клуб лежачей велотехники. И в свое время в клубе построили серийную модель трайков. Сейчас не скажу, какая была серия. Мы были удивлены такими обстоятельствами.

Затем , Нормундс рассказал, что предпринимал еще не сколько попыток сделать лигерад сам, перед тем, как купить серийную модель. В далеком 2006 году была произвдена первая версия лигерада. Автор его называет «
[:]