The Great Baltic Sea Ride 2014

[:LV]The Great Baltic Sea Ride 2014

Šī gada jūlijā trīs nedēļu garumā entuziasti ar rekambentiem un velomobīļiem plāno braucienu pa Baltijas jūras valstīm, kopumā veicot vairāk nekā 3000 km.
Valstis, kuras apceļos velomobīlisti, atrodas Baltijas jūras krasta, tajā skaita arī Latvija.

Visiem interesentiem piedāvajam iespēju sekot līdzi informācijai par ceļojuma gaitu un sagaidīt komandu Rīgā. Manuprāt, tūristi būs ļoti priecīgi par to.
Braucienu plānots uzsākt 5.jūlijā un Rīgu varētu sasniegt aptuveni 17.jūlijā
Vairāk informācijas:   The Great Baltic Sea Ride 2014[:Ru]The Great Baltic Sea Ride 2014

В течении 3 недель июля энтузиасты на рекамбентах и веломобилях проедут вокруг Балтийского моря свыше 3000 км.

Страны, которые посетят веломобилисты расположены вокруг моря и Латвия в том числе. Всем велосипедистам предлагаем следить за информацией о путешествии и встретить команду в Риге. Предполагаю, что туристы будут только рады.
Старт назначен назначен на 5 июля. В Риге предположительно будут 17 июля.

Больше информации:  The Great Baltic Sea Ride 2014[:]